Kinološko društvo "TISA" Mol

XXXI CAC MOL 14.05.2023
NA TERENU SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA U MOLU


SUDIJE - JUDGES XXXI. CAC MOL - 14.05.2023

ALESSANDRO ZEPPI - ITALIA
FCI I
AUSTRALIAN SHEPHERD
BEARDED COLLIE
BORDER COLLIE
FCI II
DOBERMANN
MINIATURE PINSCHER
DOGO ARGENTINO
DOGUE DE BORDEAUX
BOXER
BULLDOG
BULLMASTIFF
MASTIFF

DUŠKO JOVANOVIĆ
ostatak FCI I – rest FCI I
FCI V

IŠTVAN LODI
ostatak FCI II – rest FCI II

ZITA KOTLAŠ ŠARNJAI
FCI III
FCI IV

SINIŠA SANČANIN
FCI VI
FCI VII
FCI VIII

MIRKO MARKOVIĆ
FCI IX
FCI X

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO EVENTUALNE IZMENE I DOPUNE SUDIJSKE LISTE.
Organizer has the right to change the judge list.


Upisnina za svakog psa iznosi 1.500,00 din
Uplata na dan izložbe NEĆE BITI.

Krajnji rok za prijem prijava je 10.05.2023.godine
- preko on-line www.kdmol.org.rs
- ili na e-mail kdtisamol@gmail.com

Uplate izvršiti na tekući račun br.: 160-923272-95 i uplatnice
(kao dokaz o uplati) poslati na e-mail adresu: kdtisamol@gmail.com.


Uz prijavu obavezno poslati i skeniranu uplatnicu kao dokaz o uplati.
Uplatnica treba da glasi na prijavljenog vlasnika psa.


Posebno obaveštenje:
Ako se izložba usled više sile ne bi mogla održati,organizator je
ovlašćen da nastale troškove pokrije iz sredstava uplaćenih na ime prijava.


Sve dodatne informacije možete dobiti na 063-551-989 od 15:00-22:00 časova

FOREIGN EXHIBITORS

Entry for dog is 20 euro. An entry can be payed for on the day of the show.
Send entries via online entry on our website: www.kdmol.org.rs
or by e-mail: kdtisamol@gmail.com
by online entry on our web site: www.kdmol.org.rs
Deadline 10rd May 2023 !

For more information, in English, contact on +381 69 5528 265 – 15:00-22:00 PM.

PROGRAM IZLOŽBE • EXHIBITION PROGRAM:

Uvođenje pasa 7:00-8:30 Entry of the Dogs
Otvaranje izložbe 8:30-9:00 Show Opening
Ocenjivanje pasa počinje u 9:00 Judging of the Dogs
Po završetku ocenjivanja - Best in Show - after the judging


!! VAŽNO !! - !! IMPORTANT !!
NA ISTOM TERENU - AT SAME PLACE

POČETAK OCENJIVANJA - START JUDGING
CAC MOL - 9:00 h

POČETAK OCENJIVANJA - START JUDGING
CACIB ADA - 14:00 hŽelimo Vam prijatan boravak i puno uspeha!

We wish you a nice stay and a lot of success!